钠离子计DWS-51

    2018-10-31 10:20
钠离子计DWS-51

离子计DWS-51

 

 

 

 

功 能

采用LED显示,测量结果直观准确

 

仪器具有手动温度补偿功能

 

二点标定(静态和动态标定)

静态和动态两种测量

仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度值[Na+]显示功能

仪器外型美观轻巧

 

 

参数名称 参数值
稳定性(0.02pNa1个字)/3h
测量参数pNaNa+浓度值
测量范围pNa0.009.00pNa
Na+浓度2.310-22.3107g/L
分辨率pNa0.01pNa
基本误差pNa0.02pNa1个字
仪器功能温度补偿手动(0.060.0)℃
标定二点标定(静态和动态标定)
标定静态和动态测量
显示LED
电源AC (22022)V(501)Hz
机箱外型编号WXS-A000-1
尺寸(mm),重量(kg)290210951.5